Přechod na distanční výuku

Vážení rodiče,

jak již jistě víte, rozhodnutím vlády došlo od 14.10. k uzavření základních škol včetně družin a školních klubů. Od tohoto data přecházíme na distanční výuku. Na I. stupni prostřednictvím platformy eTřída (3. – 5. tř. synchronně Google Classroom v angličtině), na II. stupni prostřednictvím platformy Google Classroom. Několik hodin proběhne synchronně on line podle rozvrhu, který najdete na konci této aktuality. O případných změnách vyvolaných např. onemocněním učitele Vás budeme informovat.

V případě, že máte technický problém, kvůli němuž se nemůžete účastnit distanční výuky, kontaktujte neprodleně svého třídního učitele.

Připomínáme, že distanční výuka a plnění úkolů s ní souvisejících je povinná.

Vážení rodiče, jsme si vědomi, že nás čeká náročné období, byť jde zatím jen o jeden týden před podzimními prázdninami. Věříme ale, že to s trochou vzájemné tolerance zvládneme. Ani tento výpadek prezenční výuky nepovažujeme za fatální. Děkujeme za pochopení.

Rozvrh_synchronni_vyuky

Rozvrh ke stažení

Rozvrh synchronní výuky (staženo 136× )