474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Pojďme hrát divadlo!

Dívkám z 8.A tak dlouho chyběla prkna, která znamenají svět, že se vzájemně domluvily a založily kroužek dramatické výchovy. Společná setkání probíhají ve čtvrtek od 14:00 ve třídě 8.A. Na každou hodinu si dívky samy připravují cvičení na rozvoj komunikačních dovedností, hry s pantomimou, nejrůznější scénky, veselé hry a další aktivity. Společně kultivují jazykový projev svých svěřenců a už teď se těší na další dramatické scénky. Kroužek si děti velmi pochvalují, tak neváhej a klidně přijď mezi nás!