Oznámení o konání voleb do školské rady

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že k 31. prosinci 2017 končí volební období stávajících členů Školské rady, je nutné uspořádat volby ke zvolení členů nových. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, podílet se na správě školy. Školská rada naší školy je šestičlenná a zřizuje ji Město Kadaň.
Tvoří ji:

· 2 zástupci zřizovatele jmenovaní zastupitelstvem města,
· 2 zástupci pedagogů voleni z řad pedagogů školy,
· 2 zástupci zákonných zástupců žáků

Do 10.10.2017 potvrďte v žákovském zápisníku Váš případný zájem o práci ve školské radě. Na třídních schůzkách 23.11.2017 budou ze seznamu kandidátů voleni dva zástupci z řad zákonných zástupců žáků do školské rady. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Volební řád 2017

Oznámení o volbách 2017