Omezení provozu před školou

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, odbor dopravy upozorňuje na částečné omezení provozu v ul. Pionýrů, které spočívá v instalaci dopravního značení zákaz vjezdu v době PONDĚLÍ-PÁTEK 07.30-08.00 hod. K omezení provozu bylo přistoupeno z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí základní školy. Omezení je stanoveno po dobu 30 dnů s následným vyhodnocením. Dohled nad dodržováním dopravního značení bude provádět Policie ČR. Žádáme rodiče o respektování dopravního značení a využití odstavných parkovišť v okolí školy.