Návrat deváťáků do lavic

0

V pondělí 11. května se po dlouhé době otevřely brány školy a my jsme netrpělivě vyhlíželi naše deváťáky. Ti vzorně v předepsaných hloučcích vyčkávali před školou a čekali, až je pustíme dovnitř. Bylo až dojemné, když jsme se skrze roušky poprvé zdravili. Přivítali jsme se takto s téměř čtyřicítkou kluků a holek, mezi nimi i s těmi, kteří jdou na učiliště a přípravu na přijímací zkoušky nepotřebují. Děti poctivě nosí roušky a trpělivě snášejí dezinfekci rukou. Podivná pravidla dvoumetrových rozestupů se dají dodržet však jen v lavicích. Ve třídách panuje pohodová nálada, hodiny probíhají v komunikativní atmosféře, žáci se spolupodílejí na průběhu výuky, určují si, co potřebují vysvětlit či zopakovat. Nějak nám za ty dva měsíce vyspěli a nucená pauza jim ukázala, jak důležitý je kontakt se spolužáky, spolupráce a výklad učitele. To distanční výuka nikdy nenahradí.