474 316 430 skola@2zskadan.cz

Na návštěvě v jaderné elektrárně Dukovany

ZŠ Rudolfa Koblice

Jaderná elektrárna Dukovany uspořádala pro vybrané učitele fyziky exkurzi do prostor, kam se běžný člověk hned tak nedostane. A já jsem byla jedním z nich. Nebylo co řešit, jet a podělit se o získané znalosti s dětmi v hodinách fyziky na naší škole.

Reaktorový sál je místo, které spadá do kontrolované zóny elektrárny. Nejprve tedy proběhne kontrola občanských průkazů, poté následuje průchod detektory (podobně jako na letišti). Člověk s sebou může vzít jen to, co má na sobě. Ale ani to ne na dlouho. Následuje totiž převlékání do žlutých obleků, vyfasování dozimetrů a kontrola neozářenosti již při vstupu. Teprve pak můžeme vstoupit. Sál se dvěma reaktory a oba v provozu. Mezi nimi trezorové dveře a za nimi zásoby nových palivových tyčí. Odborný výklad přímo od jaderného fyzika, který zde pracuje. Užívám si každou sekundu a snažím se vše vstřebat a uložit do paměti.

Při odchodu ze sálu se nejprve zkontrolují data naměřená dozimetrem, poté se testuje záření člověka v obleku a nakonec bez obleku. Teprve potom se můžeme obléknout a pokračovat v exkurzi.

Mezisklad vyhořelého paliva slouží k ukládání použitých palivových článků. Kontejnerů CASTOR je v tomto prostoru uloženo 37. Každý má své přesné místo a každý je trvale sledován. Bezpečnost v celém areálu je velice důležitá.

Získala jsem ucelený přehled o chodu a bezpečnosti jaderné elektrárny. Teoretické znalosti jsem si ověřila i v praxi a velice si toho vážím. Děkuji panu řediteli, že jsem mohla tuto exkurzi absolvovat. Poděkování patří i elektrárně Dukovany za úžasnou fyzikální zkušenost. Leona Koritinová