Dvojka má talent 2015

0
ZŠ Rudolfa Koblice

Ve středu 25. února se na naší základní škole konal 1. ročník pěvecké soutěže Dvojka má talent. V kategorii 1. tříd se na 1. místě umístila Alička Vejvodová, 2. místě Lucinka Haklová a 3. místě Karlička Mudrová (všechny z 1. A). V kategorii 2. – 3. tříd se na 1. místě umístila Terezka E. Fialová (2. A), 2. místě Barborka Čadílková (3. A) a 3. místě Matěj Merhaut (2. B). V kategorii 4. – 6. tříd měla porota těžké rozhodování, ale nakonec dospěla k jednotnému názoru. 1. místa suverénně obsadila Eliška Hladová (4. A) společně s Lucinkou Matouškovou (5. A) a krásné 3. místo získala Vlastička Štaubrová. Výkon ostatních soutěžících nemohl být nepovšimnut. Čestné uznání za účast v pěvecké soutěži si odnesla Sašenka Gauchet (2. B), František Kusý (2. B), Julinka Bakalářová (3. A), Honzík Rejzek (5. A) a Eliška Müllerová (6. A).

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem soutěžícím, kteří nepodlehli trémě a šli se svou kůži na trh, ale také jejich rodinným příslušníkům a kamarádům, panu řediteli a pí ekonomce za podporu. Zároveň přejeme hodně štěstí a odvahy Terezce Fialové, Elišce Hladové a Lucince Matouškové, které budou reprezentovat naší školu v pěvecké soutěži Vejprtský drozd konající se 12. března 2015.

JH, DG, SP

 

 

 

Použité foto: MICHAEL_SWAN. St. Patrick’s-4.jpg. In: Flickr [online]. 2009-08-25 [cit. 2015-03-09]. Dostupné z: http://www.flickr.com/photos/15731869@N05/4211641312