474 316 430 skola@2zskadan.cz

Chemické pokusy v 5.A

ZŠ Rudolfa Koblice

Ve středu 29.11. 2016 se žáci 5.A zúčastnili pod vedením paní učitelky Kulhánkové chemických pokusů v učebně chemie. První dva pokusy se týkaly kovů. Zjišťovali jsme, zda hořčík hoří,  a jak proběhne reakce  sodíku s vodou. Pak jsme zjistili, co je chemická změna (sopka). Další ukázka se týkala změny barev různých látek za pomoci indikátorového papírku. Zkoumali jsme kyseliny a zásady. Při poslední ukázce nastal výbuch způsobený reakcí zinku se sírou. Z těchto ukázek jsme byli všichni nadšeni a už se těšíme , až se v našem rozvrhu objeví chemie.