474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Březen v družině

Život na statku bylo jedno z témat v tomto měsíci a tak se je děti snažily vytvořit ve svých kresbách, které byly velmi zdařilé. Dále jsme diskutovali o důležitosti vody, která je pro nás, ale i pro zvířátka a zemědělské plodiny na statku nezbytná. A protože je u každého velkého statku rybník, namalovaly nám děti vodníky. Na Velikonoční svátky jsme si vyráběli stojánky na vajíčka, které jsme i barvili, učili jsme se koledy a zahráli si pohádku o zvířátkách.