474 316 430 skola@2zskadan.cz

Adventní koncert

ZŠ Rudolfa Koblice

V neděli 17. prosince vystoupil náš školní pěvecký sbor vedený Janou Hieke a Danou Genserovou v kadaňském kostelíku Stětí sv. Jana Křtitele. Kostel byl zaplněn včetně kůru (kruchta, balkon) a všichni přítomní byli svědky nádherného a místy až dojemného představení. Ačkoli koncert pořádalo KZK Kadaň, chtěl bych jménem školy poděkovat celému sboru za skvělou reprezentaci školy a především za nádherný zážitek. Mnozí z nás teprve tam pocítili opravdový příchod Vánoc. Speciální dík patří oběma učitelkám Janě Hieke a Daně Genserové za obětavé vedení sboru. Jsme na vás hrdí 🙂 Za fotky pak děkuji fotografovi v utajení PK a paní Vendule Lisnerové . Za další fotografie z koncertu budeme vděční. Prosím o zaslání na adresu reditel@2zskadan.cz.