5.A ve škole v přírodě. Úterní putování Krušnými horami.

ZŠ Rudolfa Koblice

Cílem dnešního dne bylo navštívit důl Mauritius. Na cestu jsme vyrazili po snídani i s našimi panenkami Františkem a Cestičkou. Cestu jsme zvolili okolo Blatenského vodního příkopu a přes občerstvení Červenou jámu. Návštěva dolu, kde jsme byli až 33 km pod zemským povrchem byla pro všechny velkým zážitkem. Cestu zpět na chatu jsme zvolili jinou abychom si užili krušnohorské přírody do sytosti. Děti cestou sbíraly body jak ve vědomostních tak i v empaticko-emočních úkolech.