Masopustní rej masek ve školní družině

ZŠ Rudolfa Koblice

I ve školní družině dbáme na znalost našich českých tradic a proto jsme si vytvořili svůj masopust. Nejdřív jsme se seznámili s tím, co je masopust a pak si děti vyrobily masky. Masopustní oslava proběhla ve školní družině v pondělí 4. března, kdy děti tančily v maskách, soutěžily v různých disciplínách a hrály rozmanité hry. Moc jsme si to všichni užili.