Náš facebook

Základní škola Rudolfa Koblice na facebooku

Homework – Digitální jazyková laboratořMoodle

Moodle

Labora

Labora Czech

Projekt Nenech to být

Projekty

Navigace: Adopce na dálku | Bez obalu na obaly

Vzdělání 21

www.vzdelani21.cz

Region

Region – Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji

Enviromentální výchova

Při projektovém dni se učíme vyrábět ruční papír:

 1. Trháme starý papír.
 2. Zaléváme ho vodou.
 3. Mixujeme na kaši – papírovinu.
 4. Plánujeme.
 5. Takto bude papír vypadat?
 6. Nabíráme papírovinu na síťky a zdobíme.
 7. Učíme se vyrábět kelímky z papíroviny.
 8. A vyrábíme.
 9. Naše sušící se výrobky.
 10. Uklízíme.
 11. Na závěr již bez rukavic – to nás baví!
 12. Výsledky naší práce.

Také 7.A se na přírodovědném semináři naučila papír vyrábět a během školního roku bude pomáhat ostatním třídám.

Bez obalu na obaly

Přestože již několik let třídíme ve škole odpadky a sbíráme starý papír, rozhodli jsme se letos (2007) zaměřit svou pozornost na systematičtější práci s odpady a potažmo pak ekologickou gramotností.

Realizace se zhostily pí učitelky D. Kulhánková a J. Svobodová, které ve spolupráci se SOŠS a OA Kadaň připravily projekt Bez obalu na obaly. Ten spočívá v rozmístění nádob na tříděný odpad (plasty, papír, sklo, smíšený) do všech učeben a tříd a pořízení kontejnerů na shromažďování odpadů.

Problematika třídění a vůbec ekologického vzdělávání je již dávno součástí našich osnov, přesto bude v rámci projektu obohacena o přednášky a snad i exkurze.

Projekt je poměrně finančně náročný, proto se neobejdeme bez grantů a sponzorských darů. Za případný příspěvek od Vás budeme velmi vděční. Věříme, že námi vychované děti přispějí ke zkrášlení našeho města a dále své povědomí o zodpovědnosti za životní prostředí předají.

VÍCE O PROJEKTU

PEER program

Již několik let probíhá na naší škole Peer program, jehož cílem je v rámci primární prevence snížit rizika zneužívání návykových látek a výskytu násilí a šikany na školách.

V roce 2006 jsme ve spolupráci s městskou policií v Kadani uskutečnili školení peer aktivistů z řad dětí kadaňských základních škol. V praxi potom program funguje tak, že vyškolení „píři“ , v našem případě vybraní žáci II. stupně ZŠ, ve dvojicích navštěvují vyučovací hodiny tříd nižšího stupně a v pečlivě připravených blocích s dětmi pracují.

Princip programu spočívá v předávání informací a dovedností formou her a diskuzí od vrstevníků, což přináší mnohem větší efekt než „kázání“ ze strany dospělých. Malé děti se tak cítí ve škole v bezpečí s vědomím ochrany ze strany starších spolužáků….

Adopce na dálku

VÍCE O PROJEKTU Adopce na dálku

-->

Důležité kontakty

Základní škola Rudolfa Koblice
Pionýrů 1102
432 01 Kadaň

tel. 474 316 430
skola@2zskadan.cz
...

Ředitelna

Mgr. Stanislav Hakl
tel. 474 316 433
reditel@2zskadan.cz
...

Družina

tel. 474 316 431
druzina@2zskadan.cz
...

Jídelna

Darina Bendová, DiS.
tel. 474 316 432
jidelna@2zskadan.cz

Partnerství

Rodiče vítáni

Extra třída

Naše virtuální škola

Ocenění společnosti Scio

SMART Vzorová škola

Region

Nábřeží Maxipsa Fíka

Víceúčelová sportovní hala Kadaň

Revitalizace Smetanových sadů

Partnerská škola

Modrý koník

VZP - ozdravné pobyty