Zkrácení školního roku, rekonstrukce jídelny

Vážení rodiče,

během letních prázdnin proběhne na naší škole kompletní rekonstrukce jídelny. Abychom zvýšili šanci, že se celá akce do konce srpna stihne dokončit, musíme přerušit činnost jídelny již v polovině června. Znamená to, že od pondělí 13. června nebude naše jídelna poskytovat obědy dětem ani zaměstnancům školy. Abychom minimalizovali dopad tohoto opatření, ukončíme výuku v tomto školním roce již v pátek 24. června, kdy bude dětem vydáno vysvědčení. Zároveň rušíme od 13. června odpolední vyučování, aby se děti co nejdříve dostaly domů na oběd. Družina zůstane v provozu do 24. června, ačkoli pod ní budou probíhat v jídelně ty nejtěžší bourací práce. Vychovatelky se budou snažit být s dětmi co nejvíce venku. Vážení rodiče, pro ty z vás, pro něž představuje odstávka obědů nepřekonatelný problém, dokážeme zajistit obědy pro družinové děti na 5.ZŠ. Tam i zpět by byl zajištěn doprovod. V takovém případě potřebuji, abyste mi zájem o obědy oznámili do 31. 5. na adresu reditel@2zskadan.cz. Počet těchto strávníků je velmi omezen vzhledem ke kapacitě jídelny a organizaci výdeje.

Po dohodě s DDM Šuplík bude na poslední červnový týden dům dětí nabízet příměstský tábor. Upřesňující informace včetně přihlášky k příměstskému táboru najdete níže v přílohách. Uzávěrka přihlášek je 10.6.! O děti bude v příměstském táboře postaráno od 8.00 do 16.00.

Aktualizace ze dne 10.5.: Z organizačních důvodů jsme se rozhodli, že využijeme školní kuchyňky, kde jsme schopni uvařit pro maximálně 25 dětí (na 5. ZŠ to bylo jen 20). Přesto bych chtěl vyzvat rodiče, aby této možnosti využili skutečně jen v krajním případě. Jedná se zejména o děti, které jsou v družině dlouho a nevystačí jim tak větší svačina, kterou si mohou do školy vzít. V případě většího zájmu bude nutné žádost o obědy individuálně posuzovat podle věku dítěte, času vyzvednutí z družiny apod.

Děkuji za pochopení. Stanislav Hakl, ředitel školy