Závěrečná zpráva o využití poskytnutých prostředků z rozvojového programu MŠMT

ZŠ Rudolfa Koblice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se snaží formou různých projektů podporovat integraci dětí – žáků cizinců z třetích zemí a usnadnit jim tak začlenění do společnosti. Naše škola využila této možnosti a podařilo se nám tak získat v rámci modulu A finanční prostředky z programu „Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí“. Tyto prostředky byly použity na zlepšení podmínek ve výuce českého jazyka dvou žáků původem ze Sýrie a jednomu Vietnamci. V příloze předkládáme závěrečnou zprávu.

D Priloha vyhlaseni c 3 zaverecna zprava skoly za 2017