Zápis do prvních tříd 2016

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče  předškoláčků, rádi bychom Vás informovali o podmínkách zápisu do prvních tříd pro školní rok 2016/2017. Zápis proběhne ve středu a čtvrtek 10. – 11. února 2016 vždy od 13.00 do 17.00. K zápisu na naší školu se mohou dostavit všichni předškoláci bez ohledu na to, do jakého  školského obvodu náleží. V zásadě však lze říct, že přednostně zapisujeme děti z našeho obvodu, těch bývá obvykle kolem třiceti, a zbytek pak tvoří žáci z ostatních obvodů. Z kapacitních důvodů přijímáme maximálně 54 dětí. V případě, že bychom museli některé žáky odmítnout, zákonní zástupci těchto předškoláčků  si mohou vybrat jakoukoli jinou školu včetně spádové, která je povinna je přijmout. Chtěli bychom poprosit rodiče dětiček z našeho obvodu, aby využili jistoty přijetí a k zápisu se dostavili až ve čtvrtek, kdy je pro průběh zápisu více klidu. Děkujeme a těšíme se na všechny naše budoucí prvňáčky 🙂

Kritéria k zápisu do I. tříd 2016