Zápis do 1. tříd

0
ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, milí předškoláčci,

zápis do prvních tříd se nezadržitelně blíží a my se již nyní těšíme, že s Vámi strávíme příjemné okamžiky tohoto velkého životního kroku.

Termín zápisu

Termín se prozatím odkládá na neurčito. Optimistické výhledy hovoří o posledním dubnovém týdnu. Sledujte naše stránky.

K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2020 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok na jakékoli škole.

Přijít k nám mohou všechny děti bez ohledu na to, do jakého školského obvodu náleží, přijati budou dle Kritérií pro přijetí. Nemusíte se bát, děti nebudou zkoušeny ze znalosti čtení a počítání, zajímá nás celková vyzrálost a připravenost na školní docházku. Každý novopečený prvňáček obdrží malý dáreček a rodiče informační brožuru.

V případě, že máte v úmyslu požádat o odklad školní docházky, přineste s sebou nejlépe i doporučení od poradenského zařízení a dětského lékaře nebo klinického psychologa.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání i žádost o odklad můžete v klidu vyplnit doma nebo ve škole na předtištěný formulář, který zde obdržíte.

Po celou dobu zápisu Vám budou k dispozici třídní učitelky a speciální pedagog či výchovný poradce.

Každé dítě obdrží při vstupu registrační číslo. O přijetí dětí z ostatních obvodů nerozhoduje pořadové číslo, je tedy zbytečné stát od rána před školou nebo do školy jinak spěchat.

Všechny podrobností o zápisu se dozvíte na stránce Zápis do 1. tříd. Najdete tam také příslušné formuláře ke stažení.

V případě, že jste neměli možnost navštívit školu během dne otevřených dveří nebo se k nám prostě chcete přijít podívat ještě jednou, neváhejte si sjednat individuální termín.

Těšíme se na společné chvíle při vzdělávání Vašeho dítěte.