Zahradní slavnosti ve fotografii

ZŠ Rudolfa Koblice

13. června jsme pořádali tradiční Zahradní slavnosti. Děti si opět připravily zajímavý program a školní areál se zaplnil rozličnými atrakcemi. Odpoledne vyvrcholilo vystoupení kadaňské kapely HiJack. Chtěl bych poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří se na konání akce jakkoli podíleli, dětem za parádní vystoupení a připravená stanoviště a rodičům za účast a často i pomoc. Dále děkuji KZK za podporu v podobě zvukaře, pódia a stánků. Největší dík patří ovšem panu učiteli Fischerovi, který akci kompletně zajistil. Special thanks za Zdenin gulášek 🙂