474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Zahradní slavnost 2024 ve fotografii

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se ve středu 12. června zúčastnili zahradní slavnosti k 65. výročí otevření naší základní školy. Vystoupilo zde mnoho talentovaných účinkujících, kteří nás bavili svými vystoupeními ať už hudebními nebo tanečními. Návštěvníci si mohli pochutnat na různých pochoutkách a osvěžit se nápoji z mnoha stánků. Akci by nebylo možné uskutečnit bez obětavé práce našich žáků, učitelů, rodičů a dalších zaměstnanců školy. Za to jim patří velký dík.

Zvláštní poděkování patří panu učiteli Jakubu Fischerovi, hlavnímu organizátorovi, který se postaral o bezproblémový průběh celé akce. Díky němu a všem, kteří se na přípravách podíleli, jsme si mohli užít krásné odpoledne plné zábavy a radosti.

Děkujeme také všem rodičům a návštěvníkům, kteří svou přítomností přispěli k úžasné atmosféře slavnosti. Přálo nám i počasí, což celkový zážitek umocnilo. Těšíme se na další společné akce a doufáme, že se opět sejdeme v tak hojném počtu.

Kliknutím na odkaz níže přejdete do fotogalerie ze zahradní slavnosti.

ChatGPT, autor promptu: Stanislav Hakl

Fotogalerie