Žáci 7.B tvoří svou vlastní Ex Libris

ZŠ Rudolfa Koblice

Ve středu 16.3. si žáci 7.B vyráběli v Galerii J. Lieslera svou vlastní knižní značku Ex Libris. Pod vedením zkušené ilustrátorky Anety Bendákové si během dvou hodin vymysleli, nakreslili, vystříhali či vyřízli a otiskli svou vlastní autorskou značku. Tu poté nalepili do své nejoblíbenější knihy, kterou si přinesli z domova. Workshop se konal během výstavy Komiksová Ex Libris a k vidění tak byly pro inspiraci zajímavé exponáty.  Za část fotek děkujeme MgA. Pavlíně Jakoubkové, pracovnici galerie, která se o nás po celou dobu vzorně starala 🙂