Využití mobilních aplikací a webových stránek ve výuce ZŠ Rudolfa Koblice

ZŠ Rudolfa Koblice

V rámci programu EU Socrates, Comenius, Grundtvig, Peníze školám, Erasmus+ a Výzva 56 mohou učitelé i žáci vyjíždět do zahraničí a zlepšovat své jazykové schopnosti. 

Jsou to všechno nové vzdělávací programy Evropské unie na období 2014-2020, které podporují spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Tyto programy si kladou za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností.

Jako učitelka cizích jazyků jsem absolvovala již dva pracovní výjezdy a to do Švédska a Řecka. Ve Švédsku jsem se švédskými učiteli měla možnost trávit 5 dní a sledovat průběh výuky, rozebrat a srovnat problémy, které musí řešit ve školství v jejich zemi.  

V Řecku jsem se účastnila díky programu Erasmus+ kurzu pod názvem “ICT ve vzdělávání“.

Hlavním programem kurzu bylo používání aplikací (Elements 4D, Animal 4D+, Anatomy 4D, QR Scanner, Space Journey) a webových stránek během výuky (digitální hra create Kahoot, webová stránka Mozabook), ale i využití e-portfólia, blended learningu, myšlenkových map a programu Moodle.

Kurz byl zaměřen na modernější způsob výuky propojením ICT s výukou. My učitelé jsme se sami stali během kurzu žáky a vyzkoušeli jsme si, jak můžou dohromady fungovat mobilní aplikace, webové stránky a učení. V Řecku jsem zažila úžasnou atmosféru, kolektiv učitelů z osmi zemí a skvělou týmovou práci.

Určitě každému kolegovi podobné kurzy doporučuji, ať už pro zdokonalení angličtiny nebo pro načerpání nových zkušeností.

Po příjezdu jsem připravila prezentaci s odkazy na aplikace a webové stránky pro své kolegy, ale i pro skupinu MAP (Místní akční plán rozvoje vzdělávání).

Pro své žáky jsem vytvořila několik hodin hry Kahoot a hru s QR kódy. Žáci si digitální hru Kahoot velmi oblíbili. Každé dítě rádo soutěží. Přestože si žák hraje, opakuje si a kontroluje své znalosti. Dokonce se žáci sami naučili připravit si zadání pro Kahoot. Při tvorbě si žáci nejen opakují učivo, ale svou práci si mohou uložit i pro ostatní.

Jak funguje Kahoot?

Kahoot je webová aplikace, kterou můžeme používat na jakémkoli zařízení připojením k internetu. Stačí tedy chytrý mobil, tablet nebo počítač. Učitel pomocí svého zařízení připojeného k internetu spustí test. Zobrazí se číselný PIN, který žáci zadají do svého zařízení. Pak zadají své jméno a čekají na spuštění. Učitel má na projektoru přehled přihlášených žáků (jména a počet). Učitel spustí 1. otázku. Ta se zobrazí pouze na projektoru. Zařízení žáků slouží jen jako „odpovídátko“. Na odpověď je časový limit a žáci odpovídají. Odpovědi jsou označeny pomocí barev a geometrických tvarů. Rozhoduje správnost a rychlost. Po uplynutí limitu se na projektoru zobrazí správná odpověď a zařízení žáků se výrazně obarví zelenou a červenou barvou. Dalším krokem je zobrazení průběžného pořadí. A tak probíhá každá otázka.

Hra s QR kódy je zajímavá tím, že žáci při téhle hře moc neposedí v lavici. Po vylosování názvu týmu je úkolem žáků najít zadání svého družstva a rozluštit QR kód. Potom dát ve skupině hlavy dohromady a napsat správné řešení.  Při této hře si žáci zábavnou formou zopakují učivo a naučí se týmové práci. Bylo pro mě zajímavé vidět žáky běhat po třídě, i chodbě, hledat kódy a následně spolupracovat při hledání řešení. A to napětí –  kdo bude z družstev vítěz? (V. Beránková)