Výuka na I. stupni od 12. dubna

Vážení rodiče,

od 12. dubna se konečně vrací žáci prvního stupně do školních lavic. Jaká bude organizace výuky?

V týdnu od 12. do 16. 4. nastoupí pouze všechny třídy A (1. – 5.)

V týdnu od 19. do 23. 4. nastoupí třídy B a C (1. – 5.)

Takto se budou třídy po týdnu v prezenční výuce střídat. V týdnu, kdy budou žáci doma, bude probíhat distanční výuka, jak jsme na ni již zvyklí. Říkáme tomu teď “rotační systém” 🙂

Rozvrhy hodin vám včas zašlou třídní učitelky. Výuka začne normálně v 8.00. Do školy budou vcházet 1. – 3. třídy pravým vchodem a 4. – 5. třídy levým vchodem. Učitelky žáky poučí o hygienických pravidlech.

Hygienické požadavky: budou podobné jako v uplynulém období. Každý žák musí mít během pobytu ve škole i v družině roušku. Vybavte děti prosím alespoň dvěma rouškami a pytlíkem. Škola je vybavena dezinfekcí, vyvíječem ozónu a má zpracovaný funkční systém úklidu v souvislosti s epidemickými požadavky. Během výuky se bude často větrat, děti by měly mít do školy mikinu nebo jiné teplé oblečení. Častěji budeme chodit také ven, oblékejte a obouvejte děti podle toho.

Testování: všichni žáci musí být 2x týdně testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 antigenními testy z přední části nosu. U nás budeme testovat vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu. Testování je bezbolestné, instruktážní video si můžete prohlédnout zde.

Testování se nemusí provádět u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit třídní učitelce. (potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atd.)

V případě pozitivního výsledku testu bude žák umístěn do izolační místnosti s dozorem a rodiče budou vyzváni k vyzvednutí dítěte. Lze písemně předem domluvit puštění samotného žáka domů. Pozitivně testovaný žák obdrží formulář s informací o zjištěném výsledku testu a rodiče jsou povinni zajistit PCR testování kontaktováním svého dětského lékaře.

Stravování: bude probíhat normálně ve škole, jen do jídelny budou třídy pouštěny postupně. Oběd musí žák na prezenční výuce sníst v jídelně. Všichni žáci budou mít na daný týden (A/B-C) automaticky přihlášené obědy. Odhlašujte obědy vždy nejpozději do pátku před nadcházejícím týdnem vaší prezenční výuky.

Družina: bude probíhat v běžném provozu, jen děti budou v odděleních podle tříd. Ven se bude chodit i za horšího počasí.

Oštřovné: co se týká nároku na ošetřovné při rotační výuce, nárok na výplatu ošetřovného není ve dnech, kdy je výuka ve škole umožněna, ale i nadále trvá ve dnech, kdy je nařízena distanční výuka. Zaměstnanec na žádosti o ošetřovné uvede dny distanční výuky jako dny péče, pokud o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku, rodiče nemohou označovat jako dny péče. Za tyto dny výplata ošetřovného nenáleží.

Jestliže rodiče mají dvě děti, přičemž každé z nich bude mít nařízenu distanční výuku jiné dny (týdny), v případě, že rodiče budou čerpat ošetřovné na obě děti, musí žádat o ošetřovné na každé dítě samostatnou žádostí.

Zaměstnanec na každé ze žádostí o ošetřovné uvede identifikační údaje dítěte a ty dny distanční výuky dítěte jako dny péče, kdy o dítě skutečně pečoval. Dny, kdy dítě mělo umožněnu prezenční výuku ve škole, rodiče nemohou označovat jako dny péče a ošetřovné za tyto dny na dané dítě čerpat nelze.

Tento postup platí, i když si nárok na ošetřovné uplatňuje pouze jeden z rodičů.

K dalším otázkám týkajícím se ošetřovného viz webové stránky MPSV: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Netajíme se tím, že organizace testování bude zejména zpočátku náročná, ale můžeme Vás ujistit, že to zvládneme. Děti školu potřebují jako sůl a pokud je tohle jediná možnost, jak je do ní vrátit, jdeme do toho. Takže se těšíme 🙂

Prosíme, sledujte tuto aktualitu, budeme ji průběžně upravovat podle potřeby

Další zdroj informací: https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Ke stažení