474 316 430 skola@2zskadan.cz

Výtvarná výchova 9.B

ZŠ Rudolfa Koblice

Výtvarné výchovy v devátých třídách moc není, tak jsme rádi, když se během roku něco povede. Koláž 9.B.