474 316 430 skola@2zskadan.cz

Výstava Vesmír

ZŠ Rudolfa Koblice

Žáci 5. B dostali v listopadu dobrovolný domácí úkol. Kdo chtěl, mohl jakkoliv výtvarně zpracovat téma „SLUNEČNÍ SOUSTAVA“. Do výroby se zapojilo více něž 90% třídy a výsledkem je neuvěřitelná výstava, která obsahuje různé 3D modely, obrazy, plakáty. Velká většina z nich je propracovaná do detailů a doplněna informacemi k jednotlivým planetám a měsícům. Výstava je k vidění před třídou a její součástí je nástěnka plná zajímavých informací, které žáci během hodin přírodovědy vyhledávali v encyklopediích a na internetu a následně zpracovávali. Rozhodně výstavu nezapomeňte navštívit během Vánočních trhů, máte se na co těšit.