Výsledky zápisu do 1. tříd

0
ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2, zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Seznam neobsahuje uchazeče, kteří poslali rovnou  žádost o odklad.

Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme  a těšíme se na první setkání. V tuto chvíli musíme zatím zrušit třídní schůzky, které byly naplánované na 4. června. Pokud se situace změní, budeme vás informovat na našich stránkách. V příloze najdete kromě seznamu přijatých prvňáčků digitální verzi brožury s důležitými informacemi, kterou byste normálně dostali u zápisu. Do konce měsíce května zveřejníme na stránkách školy jmenné seznamy prvňáčků rozdělených do tříd, které již máme připravené. Děkujeme za Vaši přízeň.  

seznam_uchazecu_o_prijeti_2020

Kdy se dozvím podrobnosti
Desatero pro rodiče