Výsledky dotazníku k dálkové výuce

0

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za zpětnou vazbu týkající se dálkové výuky. Dotazník vyplnila téměř polovina rodičů žáků naší školy, přesně jde o 211 respondentů.  Jak ukazují vygenerované grafy, dostali jsme od rodičů poměrně hezké známky, za což děkujeme. Děkujeme také za několik poznámek, které jste v dotazníku uvedli. Bylo mezi nimi  spoustu pochvalných vzkazů, ale také několik kritických poznámek a návrhů na zlepšení. K tomu přesně toto šetření směřovalo a jsme proto za věcnou kritiku vděčni. Nyní se pokusíme na základě našich poznatků a Vašich připomínek zpracovat strategii dálkové výuky pro případ, že by to v budoucnu bylo třeba.

Ještě jednou za celý pedagogický tým děkuji a přeji všem dětem i vám, rodičům, co nejhezčí prázdniny.

Vyhodnoccení dotazníku k dálkové výuce