Výlet 4.A do Archeoskanzenu

ZŠ Rudolfa Koblice

Třída 4.A se poslední říjnový den vypravila  do Archeoskanzenu v Březně u Loun. 

 

Žáci si vyzkoušeli každodenní činnosti lidí žijících v mladší době kamenné až po první příchod Slovanů na naše území. Ověřili si své znalosti, prozkoumali obydlí Keltů a Slovanů. Rozdělávali oheň, mleli mouku a na kameni si z ní upekli placky. Vrtali díry do kamenů, brousili, tkali i stříleli. Na závěr se zúčastnili pohřebního rituálu. Vyzkoušeli si tak v praxi, co se učili ve vlastivědě v předchozích dvou měsících.