474 316 430 skola@2zskadan.cz
474 316 430 skola@2zskadan.cz

Volná místa na kroužku Veselá věda

Kroužek Veselá věda nabízí volná místa. Kroužek vědeckých pokusů, který děti baví a zároveň chytře vzdělává, podporuje přirozenou zvídavost a touhu po bádání. Pro děti z 1.stupně ZŠ. Každou úterý 13:30 přímo ve škole. Vyzvednutí z družiny a zpět zajištěno lektorkou. Více info a registrace na www.veselaveda.cz