Volby do školské rady

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče,
vzhledem k tomu, že k 31. prosinci 2014 končí volební období stávajících členů Školské rady, je nutné uspořádat volby ke zvolení členů nových. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli, podílet se na správě školy. Školská rada naší školy je šestičlenná a zřizuje ji Město Kadaň.
Tvoří ji:

· 2 zástupci zřizovatele jmenovaní zastupitelstvem města,
· 2 zástupci pedagogů voleni z řad pedagogů školy,
· 2 zástupci zákonných zástupců žáků

Do 6.10.2014 potvrďte v žákovské knížce Váš případný zájem o práci ve školské radě. Na třídních schůzkách 20.11.2014 budou ze seznamu kandidátů voleni dva zástupci z řad zákonných zástupců žáků do školské rady. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Oznámení o volbách 2014

Volební řád 2014

Seznam kandidátů