Velikonoční pohár

ZŠ Rudolfa Koblice

V úterý 22.4. v odpoledních hodinách si karatisti zasoutěžili. Jednalo
se o druhý pohár klubu, tentokrát Velikonoční. Přišli se podívat rodiče
a kamarádi, panovala výborná atmosféra. Soutěže se zúčastnili jak ti, co
trénují prvním rokem (už jim nemůžeme říkat začátečníci :-)), tak i
pokročilí. Děti cvičily po skupinách jednotlivé techniky a katu dle
vlastního výběru a pokaždé byly odměněni velkým potleskem. Stejně jako
minulý rok si odnesly pohár a medaile a něco sladkého :-).