474 316 430 skola@2zskadan.cz

Ve školní družině jsme měli hady

0
ZŠ Rudolfa Koblice

5.11. 2012 nás ve školní družině navštívil náš pan školník, aby nám něco pověděl o hadech a hlavně nám je přinesl ukázat. Všechna zvířátka jsme si mohli prohlédnou a ti statečnější si je mohli i osahat. Moc se nám to všem líbilo a ještě jednou touto cestou děkujeme za příjemné odpoledne panu Čtvrtníčkovi.