Vánoční trhy

ZŠ Rudolfa Koblice

V úterý 11.12. proběhly na naší škole tradiční Vánoční trhy. Předcházela jim důkladná a náročná příprava. Nejen během projektového dne musely děti se svými učiteli, asistentkami a mnohde i s rodiči připravit spoustu výrobků, které pak nabízely na tržišti ve škole.

Rodiče doma napekli vánoční cukroví a jiné sladké dobroty, takže některé stánky připomínaly spíš cukrárnu. Ze tříd voněl pečený čaj, teplý mošt a samozřejmě svařák. Škola praskala ve švech, o nabízené výrobky byl velký zájem. Pedagogové a následně i paní uklízečky si sáhly na dno svých sil a patří jim velikánský dík. Bez nich by podobné akce, na něž se pochopitelně děti těší nejvíc, nemohly vůbec uskutečnit.

Děkujeme rovněž  zapojeným rodičům a samozřejmě všem, kteří přišli své děti podpořit. Trochu nás jen mrzí, že náš sbor, který křtil své první CD, vyhnalo deštivé počasí do vestibulu školy a celý úvod se tím pádem nevyvedl podle našich představ. Speciální dík patří Mgr. Daně Genserové, organizátorce akce.

Z Vánočních trhů vznikne video, které natáčeli žáci 9.A, fotek máme poskrovnu a nevalné kvality, proto přivítáme, když nám rodiče pošlou své záběry na adresu: reditel@2zskadan.cz. Děkujeme.