474 316 430 skola@2zskadan.cz

Vánoční trhy 2014

ZŠ Rudolfa Koblice

Ve čtvrtek 18.12. se na naší škole konaly dlouho očekávané vánoční trhy. Zahájení obstaral školní sbor pod taktovkou učitelek Jany Hieke a Dany Genserové, hlavních organizátorek akce. Po první písni pan farář Josef Čermák požehnal akci a celé škole, následně svěcenou vodou pokropil všechny tři hlavní vstupy. Sbor následně pokračoval dalšími písněmi a byl odměněn potleskem rodičů a dětí, kteří obsadili celé prostranství před školou. Paní učitelky nakonec vyslovily přesvědčení, že by rády obnovily tradici zpěvu na schodech před školou, udržovanou  někdy v 70. – 80. letech minulého století.

Poté se všichni přesunuli do školy, která pod náporem praskala ve švech a to doslova, a vybírali z bohaté nabídky výrobků, které si připravily děti z jednotlivých tříd. Ve vestibulu ještě vystoupilo divadlo družiny s Terezou Genserovou, píšťalky Ivy Balogové a na poslední chvíli také zazpívaly děti z kroužku francouzštiny s paní Kobzovou. Nedá se popsat vše, co bylo k vidění, proto nahlédněte pod střechu školy alespoň prostřednictvím několika fotografií. Děkujeme všem, kteří přišli a přežili mačkanici ve stísněných prostorách chodby, děkujeme všem, kteří podpořili naší akci a samozřejmě pak všem učitelkám, učitelům a jejich žákům…

Žáci 9. B (Lukáš Podroužek, Martin Frlaus) natočili následující video, které můžete vidět na: https://www.youtube.com/watch?v=EUTwP2Guf6w&feature=youtu.be

Budeme rádi, když nám pošlete snímky, které jste na vánočních trzích pořídili. Poslat je můžete na adresu: reditel@2zskadan.cz

Děkujeme