Vánoční sbírka

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, milí žáci,

adventní čas je nejvhodnějším obdobím, kdy prokázat dobrou vůli těm, kteří to nejvíce potřebují. Naše škola se rozhodla přispět k vánoční atmosféře i tam, kde děti nemají tolik štěstí a nemohou pro nepříznivou situaci ve své rodině dále přetrvávat. Chceme pomoci opuštěným dětem v současné době ubytovaným v zařízení vyžadující okamžitou pomoc Na Horách v obci Kovářská.

Uvítáme jakýkoli finanční příspěvek či věcný dar, o konkrétních vánočních přáních se taktéž dočtete na internetových stránkách tohoto zařízení. Žáci mohou dary předávat přímo třídnímu učiteli, rodiče a ostatní zájemci paní ekonomce v kanceláři školy.

Za projevenou přízeň předem děkujeme.

ZŠ Rudolfa Koblice, Kadaň