Úspěch v okresním kole anglické olympiády

ZŠ Rudolfa Koblice

V pátek 21. 2. 2014 se konalo okresní kolo anglické olympiády. A opět jsme byli úspěšní! Veronika Valentová z 9.B obsadila 4. místo v kategorii II.A. Veronice děkujeme a blahopřejeme! Tomáš Hakl, Anna Kočinová a Pavla Hrazdírová si rovněž vedli  dobře a také jim patří velký dík.