Úspěch v matematické soutěži Klokan

ZŠ Rudolfa Koblice

Naše škola se pravidelně účastní mezinárodní matematické soutěže Klokan. Každoročně zaznamenáváme výrazný úspěch našich žáků a nejinak tomu bylo i letos. Srovnání na úrovni okresu Chomutov ukázalo, že naši páťáci obsadili v kategorii Klokánek 2. a 3. místo, v kategorii Benjamín obsadila naše šesťanda 6. místo a v kategorii Kadet se umístili naši osmáci a deváťáci na 3. a 6. místě. Žákům gratulujeme, děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy a učitelům za kvalitní výuku matematiky.