Úspěch v krajském kole dějepisné olympiády

ZŠ Rudolfa Koblice

Dne 19. března se konalo krajské kolo dějepisné olympiády v Ústí nad Labem. Stejně jako vloni v ní měla naše škola své želízko.  Letošní soutěž se zabývala problematikou 1. světové války. Žáci museli prokázat znalosti týkající se příčin i důsledků, které přineslo čtyři roky válečného běsnění nejen v Evropě. Součástí byly i otázky týkající se budování Československa a význam československého odboje. Na olympiádě bojovalo celkem 32 žáků ze základních škol a víceletých gymnázií. Honza Kamen z osmé třídy se umístil na krásném 11. místě. Úspěch je o to cennější, že se umístil nejvýše z kadaňských soutěžících.