Ukázka hodiny matematiky na I. stupni ZŠ Rudolfa Koblice

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, přátelé školy, prostřednictvím videa níže můžete nahlédnout do běžné hodiny matematiky v 5. třídě vyučované metodou prof. Hejného. Žáci uplatňují logické myšlení při procvičování matematických operací v prostředí „Autobus“. Z videa je patrné, jak uvolněná je atmosféra během hodiny, jak jsou zapojeni všichni žáci a i ti slabší dokáží najít řešení. Hlavně to ale děti baví! Upřímně závidím této generaci, že má možnost zažívat takovou výuku a jsem rád a hrdý, že se na takovéto hodiny matematiky mohou těšit i naši budoucí prvňáčci.

https://youtu.be/2GBaxn8a9og