Třídní schůzky mezi šesti očima 12.2. !

ZŠ Rudolfa Koblice

Vážení rodiče, zveme vás na třídní schůzky mezi šesti očima konající se 12.2. od 15.30 do 17.00, na nichž je přítomen rodič, učitel a žák. Konzultace má svá pravidla. Nejprve dostává slovo dítě, jež hodnotí své výsledky, ukazuje, na co je ve svém vzdělávání hrdé, co všechno se naučilo atd. Pokračuje tím, co by se dále mělo naučit nebo v čem by se mělo zlepšit. Poté má slovo rodič se svými názory a postřehy a pak teprve přistupuje k hodnocení učitel. Ten hodnotí žákův pokrok a současně se snaží vytyčit cíle pro další učení. Účelem není konfrontace, ale snaha o nalezení způsobu, jak dovést dítě k úspěchu. Na schůzky mohou přijít samozřejmě i rodiče sami. Těšíme se na setkání.