Testování žáků ve škole od 12.4

0

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali o všem, co souvisí s povinným testováním žáků od 12. dubna.

Na naší škole budeme žáky testovat pravidelně v pondělí a ve čtvrtek. Žáci se budou testovat sami, bezbolestnou neinvazivní metodou stěrem z kraje nosu testovací sadou LEPU 2019-nCoV Antigen Rapid Test. Nepřítomní žáci se budou testovat hned při příchodu do školy a následně v pravidelné dny testování. První testování v pondělí (12.4. a 19.4.) proběhne společně ve třídě od 7.45, kde učitelé pustí žákům instruktážní video a vše vysvětlí. Další testování budou již probíhat pravděpodobně ráno v družině u dětí, které navštěvují družinu, a ve třídě v předem stanovený čas u dětí nenavštěvující ranní družinu. Na testování budou v každé třídě dohlížet minimálně dva pedagogové.

Vyhodnotili jsme, že odběr je pro všechny zúčastněné náročný a vzhledem k zákazu vstupu třetích osob do školy a počtu dětí v některých třídách je přítomnost rodičů při testování dětí nereálná.

Co se bude dít v případě pozitivního testu?

Pokud bude antigenní test pozitivní v pondělí, žáka umístíme do školní izolace (pod stálým dohledem pověřeného pracovníka) a neprodleně zavoláme zákonnému zástupci (žáka lze pustit i samostatně, pokud s tím rodič dopředu písemně vysloví souhlas). Ten si žáka vyzvedne, kontaktuje obratem ošetřujícího lékaře, který mu vydá elektronickou žádanku na PCR test a vyčká v domácí izolaci na výsledky tohoto testu. Na PCR test jde pouze daný žák a do výsledků kontrolního testu nebude docházet do školy (opatření pro celou třídu není nutné, neboť žáci nebyli spolu v kontaktu).

V případě, že je žák po PCR testu pozitivní, zůstává v izolaci doma, třída pokračuje ve výuce ve škole. Pokud je žák po PCR testu negativní, vrací se do školy.

Pokud bude antigenní test některého žáka pozitivní ve čtvrtek, zůstává okamžitě v izolaci celá třída. Třídní učitelka obratem kontaktuje všechny zákonné zástupce, aby si své děti neprodleně vyzvedli a v domácí izolaci vyčkali na konfirmační (potvrzující) PCR test pozitivního žáka. Tento test absolvuje pouze pozitivní žák. Bude-li i tento test pozitivní, situaci dále řeší KHS a celá třída zůstane pravděpodobně v karanténě. Po celou dobu této karantény se budou žáci vzdělávat distančně. Pokud bude PCR test negativní, vrátí se k prezenční výuce celá třída.

Testování se nemusí zúčastnit žáci, kteří nemoc COVID-19 prodělali a jsou po nemoci 90 dní od prvního pozitivního RT-PCR testu. Toto je nutné doložit třídní učitelce písemnou formou (potvrzení o pozitivním testu nebo od lékaře). Po uplynutí lhůty 90 dní je třeba se ihned následující testovací den zapojit do testování. Děti nemusí absolvovat odběr ve škole. Rodiče s nimi mohou zajít na odběrové místo a pokud ve škole předají doklad o negativním vyšetření, které není straší 48 hodin, mohou být děti přítomny ve škole.

Dítě, které rodiče omluví z prezenční výuky, je z výuky omluveno a bude se vzdělávat doma asynchronně/distančně.

Žáci přicházející na jednorázové individuální nebo skupinové konzultace nemusí být testovány. Jejich schůzka je organizována tak, aby se minimalizoval její případný negativní dopad.

Vážení rodiče, takto nějak bude probíhat testování žáků ve škole od 12.4. Prosíme, pusťte si video doma s dětmi, aby věděly, co je čeká. Děkujeme.

Další informace k testování najdete také na https://testovani.edu.cz/pro-rodice