Talent roku města Kadaně letos ze ZŠ Rudolfa Koblice

ZŠ Rudolfa Koblice

Město Kadaň každoročně uděluje žákům a studentům základních i středních škol titul Talent roku za úspěchy ve sportu, kultuře a vzdělávání. V letošním roce byl tento titul udělen dvěma žákům naší školy. V kategorii umění a kultura nominovala ZUŠ žákyni deváté třídy Pavlu Hrazdírovou, která titul získala za úspěchy ve hře na saxofon. V kategorii věda a vzdělávání zvítězil Jan Kamen, rovněž z 9.B, který si ocenění zasloužil za pravidelné úspěchy v různých olympiádách na úrovni okresu a kraje. Ceny byly předány v kulturním zařízení Střelnice 19. února. Vítězům gratulujeme, jsme pyšní, že vyrostli právě na naší škole.