výuka

Tag

ZŠ Rudolfa Koblice
Tak jako všichni si i třída 6. A připomněla 30. výročí Sametové revoluce. Již od září žáci pracovali v hodinách občanské výchovy na projektu Listopad 1989. Nepátrali však po informacích pouze na internetu, ale zaznamenávali i vzpomínky pamětníků a sbírali dobové materiály. Výsledky jejich práce si můžete prohlédnout ve třídě 6. A. Děkujeme všem rodičům, prarodičům,...
Přečíst článek
ZŠ Rudolfa Koblice
Vážení rodiče, v souvislosti s plánovanou stávkou vyhlášenou školskými odbory Vám oznamuji, že na naší škole se bude ve středu 6.11. učit. V provozu bude samozřejmě i jídelna a družina. Učitelé rozumějí požadavkům odborů, mnoho z nich se ke stávce formálně připojuje, zároveň však mnozí považují takto pojatou organizaci stávky za nešťastnou. Na závěr bych...
Přečíst článek
Líný učitel
Koncem září se pedagogický sbor ZŠ Rudolfa Koblice zúčastnil dlouho očekávaného semináře s tzv. „Líným učitelem“. Robert Čapek zasvětil pedagogy do své filozofie budování třídního klimatu a podporujícího vyučování, které spočívá v co největší aktivitě žáků během výuky. Vyučující zde vystupuje především jako moderátor vzájemného učení žáků. Řada učitelů některé z těchto metod sice dlouho používá, v pojetí...
Přečíst článek
Prvňáčci z 1.A se také letos zapojili do programu Les ve škole. Než ale vyrazili do terénu, čekala je spousta práce. Nejdříve si každý vyrobil svou kamarádku ponožku. Ponožky byly totiž už znuděné ležením v šuplíku. Děti si ponožky nazdobily a vysvětlily jim, co se v lese smí a co ne. Vytvořily tak společně obrázkové...
Přečíst článek
Ve dnech 10. a 13. září se žáci 6. tříd vydali v rámci hodiny dějepisu do kadaňského archivu.  Žáci se dozvěděli, jaké dokumenty jsou zde uloženy. Poté si prohlédli staré kroniky kadaňských škol.  Nejvíce je zaujala nejstarší kronika města vážící 20 kg. Také si prohlédli část depozitáře, který se nachází v bývalé věznici. Děkujeme pracovnici  archivu pí...
Přečíst článek
V letošním roce stejně jako v minulém pokračuje Klub badatelů v 5. A. Při prvním setkání využili hezkého počasí a žáci prozkoumávali život bezobratlých v tekoucí vodě. 
Přečíst článek
ZŠ Rudolfa Koblice
V tomto školním roce se některé třídy zapojily do projektu „Les ve škole, škola v lese“. Žáci se v průběhu roku seznámí s nejrozšířenějším ekosystémem, který děti přirozeně přitahuje.  Žáci budou pracovat v terénu, objevovat detaily a souvislosti, pečovat i o jiná zelená místa ve svém okolí. Zároveň budou trénovat, jak týmově pracovat, plánovat a prezentovat své výstupy. Výuka v tomto...
Přečíst článek
ZŠ Rudolfa Koblice
Sotva začal školní rok, druháčci z 2.B už se moří s matematikou. Ale opravdu moří? Na fotografiích to určitě tak nevypadá. Kdo pamatuje tradiční výuku, bude mít asi pocit, že jsme vstoupili do třídy v době přestávky. To ale jen klame pohled na snímky. Ve skutečnosti ve třídě panuje pracovní nálada, děti si navzájem pomáhají s řešením problémových úloh,...
Přečíst článek
ZŠ Rudolfa Koblice
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno na naší škole v pátek 26. června 2020. Přehled – státní svátky, ředitelská volna, […]
Přečíst článek