Školní družina na horách

0
ZŠ Rudolfa Koblice

10.10 jsme společně se školní družinou ze základní školy na 1. Máje uspořádali výlet motoráčkem po Krušných horách pro děti, rodiče a prarodiče. Hlavní organizátorkou byla paní vychovatelka Vlasta Šilhanová ze ŠD 1.ZŠ, které tímto děkujeme.

Nejdříve jsme jeli do Křímova, kde jsme si prohlédli staré lokomotivy a vagony a také jsme si tady opekli společně buřty na ohni. Následně jsme jeli do Vejprt a odtud zase zpět. Ještě jsme se stihli na zpáteční cestě zastavit u staré rozpadlé vápenky.

Cesta motoráčkem byla velmi zajímavá a pro mnoho dětí to byl výjimečný a nezapomenutelný zážitek. Touto cestou bychom rády poděkovaly všem dětem rodičům a prarodičům za účast a hezky prožitou sobotu.

Vychovatelky A. Babčaníková, T. Genserová, M. Malá.