Školní družina – besedy s policistkou

0
ZŠ Rudolfa Koblice

V úterý 15.4. 2014 ve školní družině proběhla 1. beseda s policistkou ČR Terezou Dudíkovou o bezpečném chování žáků v silničním provozu. Besedy se zúčastnili žáci 2. a 3. oddělení. Žáci byli pochváleni paní policistkou za vzornou spolupráci a za znalosti.

2. beseda proběhla ve čtvrtek 24.4. 2014 opět s paní policistkou Dudíkovou a mluvčí chomutovské policie na totéž téma – chování žáku v silničním provozu pro 1. a 4. oddělění.

Děkujeme oběma policistkám za zajímavé besedy. A budeme se na ně těšit znova příští rok.