474 316 430 skola@2zskadan.cz

ZŠ Rudolfa Koblice se stala v rámci kraje druhým centrem pro realizaci projektu EU Síťování v oblasti čtenářské gramotnosti

ZŠ Rudolfa Koblice

Naše škola byla vybrána do projektu EU s názvem Síťování v oblasti čtenářské gramotnosti. Jako vedoucí centrum v čele s Mgr. Michaelou Krouparovou a Mgr. Vladislavou Beránkovu pořádá pravidelná sekávání pedagogů (ZŠ Na Podlesí, ZŠ při nemocnici (Kadaň) a ZŠ Petlérská a ZŠ Školní (Klášterec).

Hlavní myšlenkou projektu je vzájemné sdílení zkušeností v oblasti čtenářské gramotnosti mezi učiteli. Cílem metodiků a oslovených učitelů je vzbudit u žáků potřebu získat prostřednictvím čtení mnoho pozitivních zkušeností. Ty žák získává v okamžiku, kdy se do knihy začte, ponoří a zažije pocit vtáhnutí do příběhu a jeho prožití. Jde o radost ze čtení, o porozumění a pochopení textu, nikoli o počet přečtených knih.

Nyní jsme využili možnosti pozvat si 2 externí odborníky. První, kdo přijal naše pozvání, byla regionální spisovatelka Radka Zadinová a druhým hostem knihovnice Andrea Šneberková.

Radka Zadinová píše knihy pro ženy a mládež (Anna a tři králové, Motýlí čas, Variace na lásku, Proklínám tě, lásko, Dívka bez minulosti, Šeptání v dešti atd.), skládá poezii (Milostná poezie). Pracuje jako knihovnice v Klášterci nad Ohří. Odjakživa si přála být knihovnicí a spisovatelkou. Začínala psát už jako dítě, ale spíše jen do šuplíku. Až po korespondenci se známým autorem Stanislavem Rudolfem, který jí dodal potřebnou dávku sebevědomí, byla odstartována její spisovatelská dráha. Během besedy jsme měli možnost si některá díla prolistovat. Paní Radka se nás snažila seznámit s obsahem  a vysvětlit, kde čerpala inspiraci a co ji při psaní ovlivnilo. Samozřejmě padla i otázka, jak paní Radka vůbec tvoří, jak je to s postavami a zápletkou a jak dlouho asi trvá napsat jednu knihu. Paní Radka nám začala popisovat kroky při svém psaní. Nejdříve má nápad, o čem by asi příběh měl být, pak vymyslí zápletku, vezme si kalendář a začne hledat jména pro své postavy a přiděluje jim i věk, tím příprava ke psaní knihy de facto končí. Celý příběh má pouze v hlavě a někdy se vyvine zcela nečekaným směrem, než měla původně v úmyslu. Zásadní zápletka většinou zůstává, ale postavy se vyvíjejí. Nejkratší doba, za kterou stihla paní Radka napsat knihu, byla asi 4 týdny, průměr je 6 týdnů až 2 měsíce.

Andrea Šneberková náš druhý host, je knihovnice, která k nám přijela z Královského Poříčí. Obecní knihovna Královské Poříčí byla pod vedením paní Šneberkové oceněna jako Nejlepší profesionální knihovna Karlovarského kraje pro rok 2016. Paní Andrea realizuje (mimo klasických knihovnických služeb) také netradiční akce s dětmi, přičemž preferuje práci s knihou, literárním tématem, které je nápaditě výtvarně zpracováváno. Na základě četby hodnotných knih vytváří s dětmi komiksy, hry, prostorové instalace. Paní Andrea spolupracuje s ostatními knihovnami a nabízí také přímou realizaci lekcí pro školy v jiných knihovnách, zejména literárně výtvarné dílny s tím, že jiné knihovny mohou nabídnout jinou aktivitu a tím se mohou navzájem inspirovat a obohatit. Tuto aktivitu nazývá „výměnný knihovník“ a je to ojedinělý počin v předávání zkušeností mezi knihovnami.

Setkání s oběma ženami bylo velmi inspirující a přínosné, ostatně jako všechny další aktivity, kterými se centrum pro Síťování čtenářské gramotnosti zabývá.

Mgr. V. Beránková a Mgr. M. Krouparová