Skauti v družině

ZŠ Rudolfa Koblice

V uplynulém týdnu navštívil naše družinové děti Miroslav „Méďa“ ze skautské organizace v Kadani. Zajímavě povyprávěl, co je to skauting, jak se stát členem a co se tam dítě všechno naučí. Např. rozvíjet za pomoci hry u nejmenších jejich osobnost a připravit je na zvládání složitých životních situací a úkolů – to vše v úzkém kontaktu s přírodou. Vychovat z nich lidi, kteří nebudou myslet jen na sebe, dokáží pomáhat bližním a dovedou se ho zastat.

Vysvětlil dětem věkové členění skautů a názorně jim ukázal, jaký šátek se v určitém věku nosí. Děcka byla jeho přednáškou unesena a mile pobavena. Nakonec si všichni rozebrali letáčky s tím, že se půjdou s rodiči do skauta podívat.