Seznam přijatých prvňáčků pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na základě školského zákona č. 561/2004 Sb., ve znění k 1.1.2012 § 183, odst. 2, zveřejňuji seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů. Seznam obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Seznam neobsahuje uchazeče, kteří poslali rovnou  žádost o odklad.

Všem přijatým prvňáčkům gratulujeme  a těšíme se na první setkání. 6. června proběhnou od 15.00 třídní schůzky s rodiči budoucích prvňáčků. Sledujte prosím naše webové stránky. Do konce měsíce května zveřejníme na stránkách školy jmenné seznamy prvňáčků rozdělených do tříd, na nichž právě teď pracujeme. Vzhledem k celkovému počtu přijatých prvňáčků musíme děti rozdělit do tří tříd. Z tohoto důvodu nebudeme s největší pravděpodobností schopni vyhovět všem, kteří si u zápisu vybrali jednu ze dvou učitelek. Děkuji za pochopení.

Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se.