Seminář Roberta Čapka

0

Koncem září se pedagogický sbor ZŠ Rudolfa Koblice zúčastnil dlouho očekávaného semináře s tzv. „Líným učitelem“.

Robert Čapek zasvětil pedagogy do své filozofie budování třídního klimatu a podporujícího vyučování, které spočívá v co největší aktivitě žáků během výuky. Vyučující zde vystupuje především jako moderátor vzájemného učení žáků. Řada učitelů některé z těchto metod sice dlouho používá, v pojetí „Líného učitele“ se však jedná o ucelený koncept. Ten v sobě zahrnuje vedle didaktiky vyučování rovněž hodnocení procesů i výsledků, sebehodnocení žáků, využití nejnovějších poznatků psychologie, osobního managementu atd. Seminář byl zaměřen na praktickou činnost ve třídě tak, aby učitelé nelpěli pouze na výuce znalostí, ale také dovedností a postojů. Sem patří dnes tolik žádané komunikační dovednosti, tvůrčí, kreativní a týmově řešení problémů, konstruktivní kritičnost a schopnost kritiku též přijmout, strategické myšlení, kritické vnímání sebe sama, otevřenost, flexibilita, schopnost adaptace nebo ochota učit se novým věcem. Protože se pro takto pojatou výuku nadchla řada učitelů, škola zakoupila několik výtisků Moderní didaktiky, jejímž autorem je právě Robert Čapek.

Více informací o metodě „Líného učitele“ najdete na stránkách www.robertcapek.cz.

Líný učitel