Seminář ICT ve vzdělávání, multikulturní výchova a CLIL

ZŠ Rudolfa Koblice

V polovině června proběhl na naší škole ve spolupráci s MAS Vladař seminář „ICT ve vzdělávání, multikulturní výchova a CLIL“. Účastníci, především učitelé ze státních i soukromých škol a neziskových organizací, se dozvěděli, jakým způsobem aplikujeme ve vzdělávání žáků a životě školy dovednosti získané na kurzech Erasmus+. Vlaďka Beránková představila multimediální aplikace Elements 4D, Animal 4D+, Anatomy 4D, QR Scanner, Space Journey a webové stránky  (digitální hra create Kahoot, webová stránka Mozabook), ale i využívání e-portfólia, blended learningu, myšlenkových map a programu Moodle. Jakub Fischer potom hovořil o implementaci multikulturních dovedností do výuky, specifikách a úskalích multikulturní školy a možnostech využité pestrého národnostního prostředí. Velmi podnětná byla jeho přednáška o výuce metodou CLIL právě s ohledem na multikulturní prostředí vybrané třídy. Další seminář čeká Vlaďku a Jakuba v srpnu pro Hospodářskou komoru.