Sdělení ke způsobu hodnocení žáků za II. pololetí školního roku 2019/2020

0
ZŠ Rudolfa Koblice

V souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 vydává ředitel školy tuto informaci:

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020 ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení vychází

  • z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy má žák povinnost řádně docházet do školy (únor až 10. březen),
  • podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku nebo při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy,
  • podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

1.5.2020, Mgr. Stanislav Hakl, ředitel školy